Hop til indhold
Højesteret

Ikke krav om underretning om afgørelse inden for frist 
26-03-2020 

Sag 137/2019
 

Kendelse afsagt den 25. marts 2020 
                                                          

Anklagemyndigheden
mod
T


Det var ikke et krav for overholdelse af en frist fastsat i medfør af retsplejelovens § 718 b, stk. 2, at tiltalte blev underrettet om afgørelsen om tiltalespørgsmålet inden for fristen

Retten havde den 22. august 2018 i medfør af retsplejelovens § 718 b, stk. 2, fastsat en frist på 6 måneder for anklagemyndighedens afgørelse af tiltalespørgsmålet i sagen. Anklagemyndigheden indleverede den 21. februar 2019 anklageskrift til retten, men sendte først senere kopi af anklageskriftet til tiltalte, da anklageskriftet forinden skulle oversættes til tysk. Spørgsmålet for Højesteret var, om påtale mod T skulle anses for opgivet, fordi T ikke var blevet underrettet om anklagemyndighedens afgørelse om tiltalespørgsmålet inden for fristen.

Højesteret udtalte, at anklagemyndigheden traf afgørelse om tiltalespørgsmålet og indleverede anklageskrift til retten inden fristens udløb. Højesteret fastslog, at det forhold, at T først modtog kopi af anklageskriftet efter fristen, ikke medførte, at påtale mod T kunne anses for opgivet.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk