Hop til indhold
Højesteret

Ikke indfrielse af lån ydet som ansvarlig indskudskapital ved fusion mellem to banker 
31-10-2011 

Sag 27/2010
 

Dom afsagt den 31. oktober 2011.

 

DMC Finans Fyn A/S
mod
Vestjysk Bank A/S

 

Ikke indfrielse af lån ydet som ansvarlig indskudskapital ved fusion mellem to banker

DMC Finans Fyn ydede til Ringkjøbing Bank et lån, der havde det formål, ”at for­øge debitors basiskapital, idet kapitalindskuddet ydes som supplerende kapital, jf. lov om finansiel virksomhed § 136.” Sagen drejede sig om, hvorvidt dette lån kunne overtages af Vestjysk Bank efter dennes fusion med Ringkjøbing Bank uden samtykke fra DMC Finans Fyn.

Højesteret frifandt Vestjysk Bank for DMC Finans Fyns påstand om indfrielse af lånet under henvisning til, at betingelserne i § 136 for at kunne medregne en ansvarlig lånekapital i basiskapitalen var aftalt som vilkår for lånet, og ordlyden af lov om finansiel virksomhed § 136, stk. 1, nr. 4, samt bestemmelsens bag­grund og formål, indebar, at fusionen mellem Ringkjøbing Bank og Vestjysk Bank ikke kunne begrunde et krav om indfrielse.

En aftalefortolkning og det af DMC Finans Fyn anførte om bri­stede forudsætninger kunne ikke føre til andet resultat.

Sø- og Handelsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk