Hop til indhold
Højesteret

Ikke hjemmel til søgsmålsfrist 
27-08-2019 

Sag BS-866/2019
 

Kendelse afsagt den 26. august 2019

 

Tandskadeankenævnet
mod
A ApS

 

Søgs­måls­frist fandt ikke anvendelse på afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet

Sagen angik for Højesteret, om landsretten med rette havde fundet, at søgs­måls­fristen i § 58 d, stk. 2, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (og de tidligere til­sva­rende bestemmelser i lov om patientforsikring) ikke fandt anvendelse på to afgørelser, som Tandskadeankenævnet havde truffet i 2012 og 2015.

Højesteret bemærkede, at søgsmålsfristen i lovens § 58 d, stk. 2, efter ordlyden alene angår af­­­gørelser truffet af Ankenævnet for Patienterstatningen, og bestemmelsen angår ikke nævnets sagsbehandling.

Herefter, og da Højesteret i øvrigt var enig i landsrettens begrundelse, stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk