Hop til indhold
Højesteret

Ikke henvisning til landsretten 
15-05-2019 

Sag BS-51007/18 og BS-51009/18
 

Kendelser afsagt den 14. maj 2019

 

Orion Corporation
mod
Lægemiddelstyrelsen

 

Sager om markedsføringstilladelser til lægemidler skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sagerne angår, om Lægemiddelstyrelsens udstedelse af to markedsføringstilladelser var i strid med lægemiddellovgivningen. Sagerne rejser herunder spørgsmål om, i hvilket omfang Lægemiddelstyrelsen skal foretage en selvstændig prøvelse af markedsføringstilladelser, der er udstedt af et andet EU-medlemsland.

Københavns Byret henviste sagerne til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagerne tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering af, at betingelserne for at hen­vise sagerne til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen i sag BS-51007/2018

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs hele kendelsen i sag BS-51009/2018

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk