Hop til indhold
Højesteret

Ikke henvisning til landsretten 
18-09-2018 

Sag 19319/2018
 

Kendelse afsagt den 17. september 2018

 

A
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen

 

Sag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og opgørelse af årsløn skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sagen angår bl.a., om skadelidte A er berettiget til yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end den, som Ankenævnet for Patienterstatningen har fastsat i sin afgørelse af 21. juni 2017, herunder om der skal udbetales tabt arbejdsfortjeneste i en periode efter Patienterstatningens midlertidige skøn over A’s erhvervsevnetab den 31. maj 2016.

Københavns Byret henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering af, at betingelserne for at hen­vise sagen til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk