Hop til indhold
Højesteret

Ikke henvisning til landsretten 
08-06-2017 

Sag 61/2017
 

Kendelse afsagt den 7. juni 2017   

 

A
mod
Region Hovedstaden

 

Sag om tilbagebetaling af patientskadeerstatning skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sagen angår, om A, som har fået udbetalt et godtgørelses- og erstatningsbeløb af Region Hovedstaden på baggrund af afgørelser truffet af Patientforsikringen, skal tilbagebetale beløbet i en situation, hvor afgørelserne senere er blevet omgjort af Ankenævnet for Patienterstatningen. En sag vedrørende samme spørgsmål er indbragt for Højesteret under sagsnr. 84/2017.

Københavns Byret henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret henviste til, at en sag om samme spørgsmål allerede var indbragt for Højesteret, og tiltrådte landsrettens vurdering af, at betingelserne for at hen­vise sagen til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk