Hop til indhold
Højesteret

Ikke henvisning til landsretten 
10-02-2017 

Sag 276/2016
 

Kendelse afsagt den 9. februar 2017

 

A
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen

 

Sag om patientskade skulle ikke behandles af landsretten i 1. instans

A, som led af kræft, anlagde i maj 2015 sag mod Ankenævnet for Patienterstatningen med påstand om erstatning. Sagen angik, hvorvidt hun var blevet påført erstatningsberettigende skader under et hospitalsophold, herunder om skaderne oversteg, hvad hun med rimelighed måtte tåle.

Retten i Aalborg henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret var enig i landsrettens vurdering af, at betingelserne for at hen­vise sagen til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk