Hop til indhold
Højesteret

Ikke henvisning til landsretten 
26-06-2019 

Sag BS-17945/2018
 

 

Kendelse afsagt den 25. juni 2019

 

Vejen Kommune
mod
Koda

 

Sag om vederlag for brug af musik skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sagen angår, om Vejen Kommune skal betale vederlag til Koda for brug af musik i forbindelse med aktiviteter på kommunens pleje- og aktivitetscentre, herunder om aktiviteterne er omfattet af ophavsretslovens § 2, stk. 3 og 4, om offentlig fremførelse.

Retten i Esbjerg henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering af, at betingelserne for at hen­vise sagen til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk