Hop til indhold
Højesteret

Ikke henvisning til landsretten 
15-05-2019 

Sag BS-8457/2019
 

Kendelse afsagt den 14. maj 2019

 

Skjern Bank A/S
mod
Anpartsselskabet af 5. april 2017 under konkurs

 

Sag om omstødelse skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sagen angår, om Anpartsselskabet af 5. april 2017 under konkurs har et krav mod Skjern Bank som følge af omstødelige dispositioner. Sagen rejser herunder spørgsmål om, hvilken sikringsakt der skal foretages ved transport til sikkerhed i bankgarantier, og om ombytningslæren finder anvendelse ved panterettigheder i medfør af tinglysningslovens bestemmelser om virksomhedspant.

Retten i Herning henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering af, at betingelserne for at hen­vise sagen til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk