Hop til indhold
Højesteret

Ikke henvisning til landsretten 
14-11-2016 

Sag 220/2016
 

Kendelse afsagt den 11. november 2016

 

Skatteministeriet
mod
A
og
B

 

Sag om handelsværdien ved overdragelse af en ejendom skulle ikke behandles af landsretten i 1. instans

Skatteministeriet anlagde i juli 2015 sag mod selskab A og mod B, der via et holdingselskab er eneejer af A. Sagen angår spørgsmålet om handelsværdien ved overdragelse af en ejendom, som A har overdraget til B, herunder bl.a. om ejendommen kan overdrages til et mindre beløb end fastslået af SKAT, fordi ejendommen er udlejet.

Københavns Byret henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret var enig i landsrettens vurdering af, at sagen ikke var af en sådan karakter, at den var principiel og havde generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt. Betingelserne for at hen­vise sagen til behandling ved landsretten var derfor ikke opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk