Hop til indhold
Højesteret

Ikke henvisning til landsret 
26-02-2016 

Sag 22/2016
 

Kendelse afsagt den 25. februar 2016


Norvegus Fonden,
Inigocenter ApS,
A,
B
og
C
mod
Jesuiterordenen
og
Niels Steensens Kollegium
 

Sag om overdragelser til fond skulle ikke behandles af landsretten som første instans

Sagen angik, om der skulle ske tilsidesættelse af overdragelse af en fast ejendom, gældseftergivelse og en række gaveoverdragelser. Der var tale om overdragelser fra Niels Steensens Kollegium til Norvegus Fonden og Inigocenter ApS. Byretten havde henvist sagen til behandling ved landsretten.

Højesteret fastslog, at afgørelsen af sagen på det foreliggende grundlag i høj grad måtte antages at bero på en konkret vurdering af sagens omstændigheder, som de efter bevisførelsen måtte fastlægges. Efter en samlet vurdering var betingelserne for henvisning af sagen til landsret ikke opfyldt. Sagen skulle således behandles af byretten som første instans.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk