Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for patientskadeerstatning 
28-08-2018 

Sag 32/2018
 

Dom afsagt den 28. august 2018

 

A
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

 

Forsinket indkaldelse til mammografi på grund af ressourcemangel var ikke omfattet af reglerne om erstatning for patientskader

A deltog i en forebyggende folkeundersøgelse med tilbud om mammografiscreening hvert andet år til kvinder i alderen 50-69 år. Ifølge de kliniske retningslinjer for mammografiscreeninger var screeningsintervallet maksimalt 27 måneder. A blev som følge af manglende ressourcer indkaldt 38 dage for sent i forhold til screeningsintervallet. Ved screeningen fik A konstateret brystkræft.

Sagen angik for Højesteret ikke, om den forsinkede screening havde medført en forværring af A’s sygdom, men alene om forsinket screening på grund af ressourcemangel kunne medføre erstatning efter reglerne om erstatning for patientskader. Af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret, at de ressourcemæssige hindringer for rettidige indkaldelser til mammografi under den forebyggende folkeundersøgelse ikke var omfattet af reglerne om erstatning for patientskader.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk