Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for lejenedsættelse 
23-06-2015 

Sag 285/2013
 

Dom afsagt den 23. juni 2015

 

A
mod
P. Bodholdt Ejendomme ApS

 

Ikke grundlag for lejenedsættelse, da vilkår om fri lejefastsættelse var gyldigt aftalt

Parterne indgik i 2007 aftale om leje af et beboelseslejemål i et parcelhus med to lejemål. Lejeaftalen var oprettet på en uautoriseret blanket og indeholdt i § 11 et vilkår om fri lejefastsættelse. Hovedspørgsmålet i sagen var, om vilkåret om fri lejefastsættelse var gyldigt.

Højesteret fastslog, at de vilkår, der indsættes i en standardblankets tomme ru­brik (§ 11), som udgangspunkt må anses for individuelle bestemmelser, der ikke er en del af blanketten eller udgør en selvstændig blanket eller en standardaftale omfattet af lejelovens § 5, stk. 3. For disse individuelle vilkår gælder derfor som udgangspunkt hverken kravet om fremhævelse i lejelovens § 5, stk. 1, eller kravet om autorisation i § 5, stk. 2. Højesteret fandt efter en samlet vurdering ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt og frifandt udlejer for lejers påstand om fastsættelse af lejen efter lejelovens §§ 47-52.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk