Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for korrektion efter ligningslovens § 2 
12-09-2019 

Sag BS-4280/2019
 

Dom afsagt den 12. september 2019

 

MAN Energy Solutions SE (tidligere MAN Diesel & Turbo SE)
mod
Skatteministeriet

 

Aftalte priser var markedskonforme og kunne ikke danne grundlag for korrektion efter ligningslovens § 2

Sagen angik, om der ved fastsættelsen af markedsprisen på immaterielle rettigheder mellem et dansk datterselskab og et udenlandsk moderselskab skulle ske fradrag for indeholdte kildeskatter, og om der i tilfælde heraf kunne ske korrektion af det danske selskabs skattepligtige indkomst svarende til de indeholdte kildeskatter efter ligningslovens § 2.

Højesteret fandt, at priserne svarede til markedspriserne, og at der derfor ikke var anledning til korrektion.

Landsretten var nået til samme resultat.   

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk