Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for konkurskarantæne 
23-08-2018 

Sag 14/2018
 

Kendelse afsagt 22. august 2018

 

X A/S under konkurs
mod
A
og
B

 

Ledelsesmedlemmers adfærd i et nu konkursramt selskab medførte ikke konkurskarantæne

A var direktør og B var bestyrelsesmedlem i virksomheden X A/S, der blev taget under konkursbe­handling i 2015. Spørgsmålet i sagen var, om betingelserne i konkursloven for at på­lægge A og B konkurs­karantæne var opfyldt.

Højesteret fandt efter en helhedsvurdering, at A og B ikke kunne antages at være uegnede til at deltage i ledelsen af en er­hvervsvirksom­hed som følge af groft uforsvarlig forretningsførelse i perioden frem til konkursen, og at de derfor ikke skulle pålægges konkurskarantæne. Ved vurderingen lagde Høje­steret navnlig vægt på, at opbygningen af gæld til SKAT under de konkrete omstændigheder ikke i sig selv kunne karakteriseres som groft uforsvarlig, og at der efter en samlet vurdering ikke var grundlag for at betegne den manglende afregning af moms og A-skat som misbrug af reg­lerne. A’s optagelse af ledelseslån var under de givne omstændigheder hverken i sig selv eller i kombination med kreditorernes tab tilstrækkeligt til at medføre konkurskarantæne.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk