Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for konkursdekret 
20-07-2015 

Sag 48/2015
 

Kendelse afsagt 16. juli 2015   

 

Michael Eide,
Flemming Sivertsen,
Selskabet af 23. april 2008 A/S,
Skælskør Bolig A/S i likvidation,
Søren D. Andersen
og
Dan Terkildsen
mod
Processelskabet af 28. august 2009 ApS

 

Krav på sagsomkostninger i en afvist og senere genanlagt sag havde ikke den fornødne klarhed til at danne grundlag for afsigelse af konkursdekret

Processelskabet anlagde i 2007 erstatningssag mod Michael Eide m.fl. Sagen blev afvist, fordi Processelskabet ikke sendte påstandsdokument til byretten i rette tid. Processelskabet blev pålagt at betale Michael Eide m.fl. 4.765.000 kr. i sagsomkostninger. Erstatningssagen blev kort efter genanlagt og verserer fortsat.

Michael Eide m.fl. indgav konkursbegæring mod Processelskabet på grundlag af kravet på betaling af sagsomkostninger, men skifteretten afslog at erklære Processelskabet konkurs.

Højesteret fastslog, at kravet på betaling af sagsomkostninger ikke havde den fornødne klarhed til at kunne danne grundlag for at afsige kon­kursdekret. Omkostningsbeløbet ville ikke skulle betales, hvis Processelskabet vandt erstatningssagen, jf. Højesterets dom i UfR 2000.1083.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk