Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for kæreomkostninger 
05-11-2015 

Sag 113/2015
 

Kendelse afsagt den 3. november 2015   

 

Claus Wede
mod
Søren Visnek
og
Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen
og
Tryg Forsikring A/S

En skønsindstævnt skulle ikke betale kæremålsomkostninger til skønsrekvirenten.

I en sag om isoleret bevisoptagelse havde Claus Wede begæret syn og skøn over for Søren Visnek, Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen og Tryg Forsikring A/S. Claus Wede ønskede efter­følgende at sende et supplerende skønstema med bilag til skønsmanden. Dansk Ejendoms Analyse havde ikke bemærkninger hertil, mens de to øvrige skønsindstævnte protesterede. Byretten tillod ikke det nye skønstema med bilag fremlagt. Claus Wede kærede afgørelsen til landsretten. Dansk Ejendoms Analyse udtalte sig ikke i forbindelse med kæremålet. Landsretten tillod det nye skønstema med bilag og bestemte i den forbindelse, at de tre skønsindstævnte hver især skulle betale 1.500 kr. i kæremåls­omkostninger til Claus Wede. Dansk Ejendoms Analyse kærede omkostningsafgørelsen til Højesteret.

Højesteret fastslog, at Dansk Ejendoms Analyse ikke var part i kæremålet, og at de tre skønsind­stævnte ikke kunne anses for at være procesfæller. Som følge heraf besluttede Højesteret, at Dansk Ejendoms Analyse ikke skulle betale kæremålsomkostninger for landsretten til Claus Wede. Da Claus Wede måtte anses som tabende part for Højesteret, skulle han betale kæremålsomkostninger for Højesteret til Dansk Ejendoms Analyse.

Landsretten var nået til et andet resultat.  

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk