Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for forsørgertabserstatning og overgangsbeløb 
12-06-2018 

Sag 222/2017
 

Dom afsagt den 12. juni 2018

 

Ankenævnet for Patienterstatningen
mod
A

 

Der var ikke grundlag for forsørgertabserstatning og overgangsbeløb som følge af for­sinket di­agnosticering af kræft 

Sagen angik, om A havde krav på forsørgertabserstatning og overgangsbeløb som følge af forsinket diagnosticering af hendes afdøde mand B’s spiserørs- og mavesækskræft (cardia­cancer).

Højesteret fastslog, at lov om klage- og erstatningsadgang inden for sund­hedsvæsenet må for­stås således, at tilkendelse af forsørgertabserstatning og overgangsbeløb efter erstatningsan­svarsloven som følge af forsinket diagnose af en patients grundsygdom for­udsætter, at den forsinkede diagnose – med den fornødne bevissikkerhed – har forvoldt pati­entens død, og at det ikke vil udgøre en patientskade, der berettiger til forsørgertabserstatning og overgangsbe­løb, at en forsinket diagnose alene har ført til fremrykning af patientens død på grund af grundsygdommen.

Højesteret fandt, at A ikke havde godtgjort, at den forsinkede diagnose af B’s cardiacancer med overvejende sandsynlighed havde forvoldt hans død. Højesteret tog herefter Ankenævnet for Pa­tienterstatningens påstand om frifindelse til følge.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk