Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for forhøjet forsørgertabserstatning 
29-11-2013 

Sag 59/2012
 

Dom afsagt den 29. november 2013.


A og B, begge ved værge C
mod
Forsikringsselskabet TRAFIK g/s


To børn, hvis forældre omkom i samme ulykke, havde ikke krav på forhøjet forsørgertabserstatning

To børn mistede begge deres forældre ved en trafikulykke. Ansvarsforsikringsselskabet havde udbetalt forsørgertabserstatning til børnene efter erstatningsansvarslovens § 14, 1. pkt. Sagen angik, om børnene var berettiget til yderligere erstatning efter fordoblingsreglen i § 14, 2. pkt., fordi begge forældre eller en af dem måtte anses for at have været eneforsørger.

Højesteret fastslog, at når begge forældre dør ved den samme ulykke, kan ingen af dem anses for eneforsørger efter erstatningsansvarslovens § 14, 2. pkt. Der var derfor ikke grundlag for at forhøje forsørgertabserstatningen.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 29-11-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk