Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for erstatning og vederlag efter varemærkekrænkelse 
26-09-2017 

Sag 239/2016
 

Dom afsagt den 26. september 2017

 

MSK Traders Ltd. under likvidation (Creditors’ voluntary liquidation)
mod
Converse Inc.
og
Converse Scandinavia A/S

 

Sælger af ulovligt indførte sko skulle ikke betale erstatning eller vederlag til varemærke­indehaveren

MSK Traders Ltd. under likvidation udeblev under sagens forberedelse. Højesteret afviste derfor sel­skabets anke, og landsrettens dom stod herefter ved magt på de punkter, hvor den var anket af MSK. Det indebar, at Højesteret ved behandlingen af Converses selvstændige påstand måtte lægge til grund, at de sko med mærket Converse, som MSK havde solgt til det danske marked, ikke var indført i EU af Converse eller med Conver­ses samtykke.

Sagen angik herefter alene, om MSK ved sit salg af sko med mærket Converse havde handlet uagtsomt, og i givet fald om MSK skulle betale vederlag og erstatning til Converse, jf. vare­mærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 24 (tidligere § 20). Højesteret fandt, at MSK ikke havde handlet uagtsomt.

Landsretten var nået til samme resultat. 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk