Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering i patientskadesag 
30-11-2012 

Sag 350/2010 og 351/2010
 

Dom afsagt den 30. november 2012.

 

 

A og B ved værgerne M og F
mod
Købstædernes Forsikring G/S

 

og

 

A og B ved værgerne M og F
mod
Patientskadeankenævnet

 

Der var på baggrund af Retslægerådets besvarelser ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering i patientskadesag

 

En mor, der ventede tvillinger og som var i graviditetsuge 32, blev den 8. januar 1997 indlagt på Rigshospitalet på mistanke om tvilling til tvilling transfusionssyndrom (TTTS). Om morgenen den 9. januar kl. 9.36 blev tvillingerne forløst ved kejsersnit.

Arbejdsskadestyrelsen vurderede efterfølgende tvillingernes samlede méngrad til 120 %, hvoraf 100 % var en følge af grundsygdommen TTTS, mens et mermén på 20 % var forårsaget af patientskader begået efter fødslen.

Højesteret lagde - i overensstemmelse med Sundhedsvæsenets Patientklagenævns afgørelse - til grund, at det var en fejl, at moren ikke i løbet af natten til den 9. januar 1997 var blevet tilset af en læge eller en jordemor. Efter Retslægerådets udtalelser var det imidlertid usandsynligt, at et tilsyn af en læge eller jordemor ville have ført til, at skaderne på tvillingerne var blevet mindre.

Højesteret fastslog herefter, at der ikke var årsagssammenhæng mellem det manglende tilsyn i løbet af natten til den 9. januar 1997 og de indtrådte skader. Herudover tiltrådte Højesteret, at tvillingernes patientskader som følge af fejl begået efter fødslen kunne fastsættes til 20 %.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk