Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for at tillade kæremål 
20-03-2013 

Sag 5/2013
Kendelse afsagt 18. marts 2013.


Anklagemyndigheden
mod
A 

Der var ikke grundlag for at tillade kæremål, som ikke var rettidigt.

Byretten havde i en sag afsagt kendelse om udlevering af A til strafforfølgning i Slovakiet, idet udleveringen dog ikke skulle gennemføres, før A's helbredstilstand var bedret. Anklagemyndigheden kærede denne del af afgørelsen til landsretten.  

Anklagemyndighedens kæreskrift blev ved en fejl indleveret til landsretten i stedet for byretten. Landsretten tillod kæremålet med henvisning til, at kæreskriftet var indleveret inden for kærefristen, og at landsretten kunne have nået at sørge for, at kæreskriftet blev indleveret til byretten inden udløbet af denne. Landsretten traf herefter afgørelse i sagen.

Højesteret fastslog, at kæremål skal fremsættes for den ret, hvis beslutning påkæres. Når kæreskriftet ikke blev indgivet til byretten inden udløbet af kærefristen, var det derfor ikke rettidigt. Højesteret fandt ikke, at der i øvrigt var omstændigheder, der gav grundlag for at tillade kæremålet. Det forhold, at landsretten ville have kunnet nå at sørge for, at kæreskriftet blev indleveret til byretten inden udløbet af fristen, kunne ikke føre til, at forholdet ikke kunne tilregnes anklagemyndigheden. Højesteret ophævede derfor landsrettens kendelse. 

Højesteret nåede således til et andet resultat end landsretten.

 Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret: 20-03-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk