Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for at anerkende et såkaldt anpartssæreje m.v. 
03-11-2016 

Sag 46/2016
 

Ikke grundlag for at anerkende et såkaldt anpartssæreje. Indtægter af særeje etableret før 1. oktober 1990 var fælleseje. Størrelsen af vederlagskrav efter retsvirkningslovens § 23, stk. 2.  

 

Dom afsagt den 3. november 2016

 

M
mod
H

 

Ved skifte af fællesbo opstod der spørgsmål om muligheden for et såkaldt anpartssæreje og formuearten af indtægter af særeje etableret før 1. oktober 1990 samt spørgsmål om størrelsen af vederlagskrav efter retsvirkningslovens § 23, stk. 2.

I 1978 overdrog Hs mor en andel af ejendommen E1 til hende med bestemmelse om, at den skulle være hendes særeje. Overdragelsessummen for E1 var 680.000 kr., hvoraf 300.000 kr. blev givet som gave. H solgte E1 i 1988 og købte samme år ejendommen E2. Købesummen for E2 var 3.521.235 kr., og ægtefællerne var enige om, at en del af denne købesum (2.124.000 kr.) blev betalt med provenuet fra salget af E1.

Højesteret skulle herefter tage stilling til, om E2 i sin helhed er Hs særeje, eller om hun har et såkaldt anpartssæreje i denne ejendom. Endvidere skulle Højesteret tage stilling til, om de indtægter af Hs særeje, der er optjent efter den 1. oktober 1990, er fælleseje eller særeje, samt til størrelsen af det vederlagskrav i henhold til retsvirkningslovens § 23, stk. 2, som hendes ægtefælle M har ret til under skiftet af parternes fællesbo.

For så vidt angår spørgsmålet, om E2 skal anses som Hs særeje eller et såkaldt anpartssæreje, fandt Højesteret, at ejendommen i sin helhed skal anses for Hs særeje. Hertil udtalte Højesteret bl.a., at det forhold, at en del af købesummen bestod af fællesejemidler, alene kunne give grundlag for et vederlagskrav efter retsvirkningslovens § 23, stk. 2, og således ikke for et såkaldt anpartssæreje. Heller ikke særejereformen i 1990, der bl.a. indførte mulighed for brøkdelssæreje, gav grundlag for at anerkende anpartssæreje.

For så vidt angår spørgsmålet, om hvorvidt indtægter af E2 skal anses som fælleseje eller særeje, fandt Højesterets flertal, at indtægterne af E2, herunder også de indtægter, der er indtjent efter den 1. oktober 1990, er fælleseje.

Der var mellem parterne enighed om, at hvis Højesteret lagde til grund, at indtægterne af E2 også efter den 1. oktober 1990 er fælleseje, har M et vederlagskrav på 3,5 mio. kr., hvilket landsretten havde fastsat efter en samlet skønsmæssig vurdering. 

Højesterets flertal stadfæstede herefter landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk