Hop til indhold
Højesteret

Ikke godtgjort, at pensionsordnings betingelser for samleverpension var opfyldt 
09-02-2012 

Sag 222/2009
 

Dom afsagt den 9. februar 2012.

 

A
mod
Pensionskassen for Sygeplejersker

 

Ikke godtgjort, at pensionsordnings betingelser for samleverpension var opfyldt

A krævede efter B’s død en samleverpension udbetalt til sig fra Pensionskassen for Sygeplejersker, som B havde været medlem af. Det fremgik bl.a. af pensionsvilkårene, at det var en betingelse for udbetaling af samleverpension, at A og B forud for dødsfaldet havde haft fælles bopæl uafbrudt i mindst to år.

Det fandtes ikke godtgjort, at A opfyldte pensionsaftalens vilkår for modtagelse af samleverpension. Højesteret lagde bl.a. vægt på, at A og B ikke havde haft fælles folkeregisteradresse, at B i det sidste trekvarte år inden sin død havde boet hos sin moder, og at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at B var flyttet fra A, fordi hun ikke længere ønskede at bo sammen med A.

Landsretten var nået til samme resultat.  

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 11-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk