Hop til indhold
Højesteret

Ikke garanti for årlig minimumsforrentning af forsikringsdepoter 
21-01-2016 

Sag 19/2014
 

Dom afsagt den 21. januar 2016

 

Helge Gøttsche
mod
SEB Pensionsforsikring A/S

 

Hverken det tekniske beregningsgrundlag G82 eller de konkrete forsikringsaftaler indeholdt en garanti om, at forsikringstagers løbende opsparing hvert år skulle forrentes med mindst 4,5 %

Helge Gøttsche tegnede i 1982 og 1986 to ratepensionsforsikringer. Forsikringerne, der blev tegnet på grundlag af det tekniske beregningsgrundlag G82, indeholdt begge en garanti for udbetaling af bestemte ydelser.

Sagen angik, om Helge Gøttsche herudover havde krav på, at hans løbende opsparing (forsikringsdepoter) hvert år skulle forrentes med mindst 4,5 % efter skat, herunder om en sådan minimumsforrentning kunne udledes af G82 eller de konkrete aftaler.

Højesteret fastslog, at G82 er et offentligretligt teknisk beregningsgrundlag, som regulerer sammenhængen mellem præmier og ydelser, og at G82 ikke indeholder et krav om en vis årlig minimumsforrentning af den løbende opsparing. Forsikringspolicerne indeholdt ikke et løfte om en sådan garanti, og der var ikke efter sagens omstændigheder i øvrigt særlige holdepunkter for at antage, at forsikringsselskabet havde afgivet et løfte herom. Helge Gøttsche havde derfor ikke krav på, at hans løbende opsparing hvert år skulle forrentes med mindst 4,5 % efter skat.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk