Hop til indhold
Højesteret

Ikke fritagelse for avancebeskatning 
21-01-2014 

Sag 367/2011
 

Dom afsagt den 21. januar 2014

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Sælger af landbrugsejendom var ikke fritaget for ejendomsavancebeskatning, da det ikke på salgstidspunktet var påregneligt, at der ville være sket ekspropriation af ejendommen, såfremt et frivilligt salg af ejendommen ikke havde fundet sted

En kommune tilbød i 2003 at købe A’s landsbrugsejendom, som lå i et område, der i en kommuneplan fra 2001 var udpeget til boligudbygning. Efter langvarige forhandlinger med kommunen valgte A i 2006 at sælge ejendommen til en privat køber.

Spørgsmålet i sagen var, om den avance, som A opnåede ved salget af ejendommen i 2006, var skattefri.

Højesteret fastslog, at det ikke på salgstidspunktet var påregneligt, at der ville være sket ekspropriation af ejendommen, såfremt et frivilligt salg ikke havde fundet sted.

Et bindende ligningssvar fra Skatterådet fra 2004 kunne heller ikke medføre skattefrihed, da svaret vedrørte de skattemæssige konsekvenser af et salg i henhold til kommunens oprindelige købstilbud fra 2004, og svaret var derfor ikke bindende i forhold til det faktisk gennemførte salg.

Den opnåede avance var derfor ikke skattefri.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk