Hop til indhold
Højesteret

Ikke fradragsret efter ligningslovens § 8 J 
11-01-2012 

Sag 177/2010

Dom afsagt den 11. januar 2012.

Synbra Danmark A/S
mod
Skatteministeriet

Et datterselskab havde ikke fradragsret for de af moderselskabet afholdte og viderefakturerede udgifter til advokat og revisor efter ligningslovens § 8 J

Synbra B.V. indgik den 13. august 1999 aftale med Dansk Shell A/S om købet af aktierne i Dansk Styropack A/S for ca. 243 mio. kr. Købet var betinget af Dansk Shells efterfølgende godkendelse. Synbra B.V. skulle efter aftalens underskrivelse stille bankgaranti for sine og en eventuel rettighedshavers forpligtelser i henhold til aftalen. Forud for aftalens indgåelse havde Synbra B.V. bl.a. foretaget en due diligence-undersøgelse af Dansk Styropack.

Efter aftalen kunne Synbra B.V. uden Dansk Shells samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til et datterselskab. Hvis datterselskabet ophørte med at være Synbra B.V.’s datterselskab, skulle rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen føres tilbage til Synbra B.V. eller et andet datterselskab.

Den 21. december 1999 bestemte Dansk Shell, at salget skulle gennemføres. Synbra B.V. indkøbte samme dag et skuffeselskab, Synbra Danmark A/S, til hvilket Synbra B.V. overdrog sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen med Dansk Shell. Den 22. december 1999 godkendte bestyrelsen i Synbra Danmark at købe Dansk Styropack og at låne op til 245 mio. kr. af Synbra B.V. med henblik herpå. Den 11. april 2000 viderefakturerede Synbra B.V. udgifterne til advokat og revisor til Synbra Danmark, og Synbra Danmark ville herefter fradrage et beløb på ca. 1,9 mio. kr. i selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2000.

Højesteret lagde til grund, at Synbra B.V. oprettede Synbra Danmark som et datterselskab, der var holdingselskab for Dansk Styropack, at Synbra B.V. lånte Synbra Danmark pengene til købet af aktierne, og at Synbra B.V. uanset overdragelsen til Synbra Danmark fortsat havde forpligtelser over for Dansk Shell.  

På den baggrund fandt Højesteret, at der reelt var tale om en udvidelse af Synbra B.V.’s erhvervsvirksomhed, og at der derfor ikke tilkom Synbra Danmark en fradragsret efter den dagældende ligningslovs § 8 J for de udgifter til advokat og revisor, der var afholdt af Synbra B.V. Der var heller ikke grundlag for at antage, at der var tale om et midlertidigt udlæg afholdt for Synbra Danmark.

Højesteret stadfæstede med den begrundelse herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 11-01-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk