Hop til indhold
Højesteret

Ikke fradrag for underskud 
17-11-2015 

Sag 22/2014
 

Dom afsagt den 17. november 2015

 

GN Store Nord A/S
mod
Skatteministeriet

 

Ikke hjemmel til at fremføre et ubenyttet udenlandsk underskud til fradrag i sambeskatning hos danske selskaber undergivet national sambeskatning

De amerikanske selskaber Beltone Electronics LLC og GN ReSound North America Corp., der begge var sambeskattet med GN Store Nord A/S i årene 2002-2004, fusionerede den 20. december 2004 ved en skattepligtig lodret fusion med GN ReSound som det fortsættende (modtagende) selskab og med Beltone Electronics som det ophørende (indskydende selskab). Ved fusionen var der et betydeligt skattemæssigt underskud i Beltone Electronics, som delvist blev anvendt til fradrag i sambeskatningsindkomsten i 2004. GN Store Nord overgik den 1. januar 2005 til national sambeskatning.

Sagen angik, hvorvidt der er hjemmel til, at GN Store Nord og de med dette fortsat sambeskattede selskaber kan fremføre den ubenyttede del af underskuddet til fradrag i sambeskatningsindkomsten i 2005 og senere år.

Højesteret fastslog, at det ubenyttede underskud skulle henføres til GN ReSound, der som følge af GN Store Nords overgang til national sambeskatning var udgået af sambeskatningen. Der var derfor ikke hjemmel til, at GN Store Nord og de med dette selskab fortsat sambeskattede selskaber kunne fremføre det ubenyttede underskud til fradrag i sambeskatningen for 2005 og senere år.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk