Hop til indhold
Højesteret

Ikke fradrag for invalidepension 
20-12-2013 

Sag 196/2012
 

Dom afsagt den 20. december 2013.

 

Codan Forsikring A/S
mod
A

 

Forsikringsselskab kunne ikke fratrække en udbetalt invalidepension ved opgørelsen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

A fik som følge af nedsat erhvervsevne efter et færdselsuheld udbetalt invalidepension fra en privat tegnet forsikring.

Spørgsmålet i sagen var, om den udbetalte invalidepension kunne fratrækkes ved opgørelsen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Højesteret fastslog, at invalidepensionen havde karakter af en summaforsikring og derfor ikke kunne forlanges fradraget i den erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som Codan Forsikring A/S som færdselsansvarsforsikrer skulle betale.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk