Hop til indhold
Højesteret

Ikke fradrag for gaver 
05-11-2014 

Sag 66/2013
 

Dom afsagt den 5. november 2014

 

Greenpeace Danmark
mod
Skatteministeriet

 

Skattepligtige kunne ikke foretage fradrag for gaver til Greenpeace Danmark

Greenpeace Danmark havde fået afslag på en godkendelse efter ligningsloven med den begrundelse, at Greenpeace Danmark ikke havde 300 kontingentbetalende medlemmer. Afslaget medførte, at skattepligtige ikke kunne foretage fradrag for gaver og løbende ydelser til Greenpeace Danmark.

Højesteret fastslog, at der i ligningsloven var hjemmel til ved en bekendtgørelse at fastsætte bestemmelse om, at en forening for at blive godkendt skal have et antal kontingentbetalende medlemmer, der overstiger 300. Endvidere fastslog Højesteret, at Greenpeace Danmark skulle behandles efter de regler i bekendtgørelsen, der gælder for foreninger, og at Greenpeace Danmark ikke opfyldte minimumskravet om antal kontingentbetalende medlemmer.

Landsretten var nået til samme resultat.  

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk