Hop til indhold
Højesteret

Ikke fradrag for aktieavancetab ved fusion 
04-09-2013 

Sag 244/2011
 

Dom afsagt den 4. september 2013.

Baunegård ApS
mod
Skatteministeriet

Det indskydende selskabs aktieavancetab realiseret forud for den skattemæssige fusionsdato kunne ikke fremføres til fradrag i det modtagende selskab ved fusion

Den 28. oktober 2008 blev der etableret koncernforbindelse og deraf følgende tvungen sam­beskatning mellem Baunegård ApS og R Bunck Holding ApS. Den 20. maj 2009 blev det vedtaget at gennemføre en skattefri fusion pr. 1. januar 2008 mel­lem Baunegård og R Bunck Holding med Baunegård som det modtagende og R Bunck Hol­ding som det indskydende selskab. Sagen angik, om de aktieavancetab, som R Bunck Holding havde realiseret i peri­oden fra 1. januar til 28. oktober 2008, kan fremføres til fradrag i Baunegård

Højesteret fastslog, at fusionsskattelovens § 8, stk. 8, skal forstås således, at den omfatter alle aktieavancetab mv. forud for den 28. oktober 2008, der må anses for den skattemæssige fusionsdato for R Bunck Holding med hensyn til aktie­avancetab, uanset om den foregående indkomstperiode er et sædvanligt indkomstår eller ej.

De aktieavancetab, som R Bunck Holding har realiseret i peri­oden fra 1. januar til 28. oktober 2008, kan herefter ikke fremføres til fradrag i Baunegård.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 04-09-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk