Hop til indhold
Højesteret

Ikke forskelsbehandling af stillingsansøger på grund af graviditet 
28-06-2012 

Sag 12/2011

Ikke forskelsbehandling af stillingsansøger på grund af graviditet

Dom afsagt den 28. juni 2012.

HK Danmark som mandatar for A
mod
Retten i X

Ikke forskelsbehandling pga. graviditet i forbindelse med besættelse af en stilling

A ansøgte før afslutningen af sin ansættelse som elev om fast ansættelse i en opslået stilling som kontormedarbejder ved Retten i X, men fik afslag. Forud for, at rettens ansættelsesudvalg skulle tage stilling til ansøgningerne, havde A orienteret retspræsidenten og to andre medlemmer af ansættelsesudvalget om, at hun var gravid.

Højesteret fandt, at A ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at retten havde lagt vægt på A’s graviditet ved beslutningen om at afslå hendes ansøgning. Det påhvilede herefter A at bevise, at graviditeten havde haft betydning for afslaget. Højesteret fandt, at denne bevisbyrde ikke var løftet, og retten blev derfor frifundet for A’s krav om godtgørelse.

 Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 22-08-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk