Hop til indhold
Højesteret

Ikke forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen vedrørende bl.a. beskæftigelsesdirektivet 
21-08-2013 

Sag 308/2012
 

Kendelse afsagt 19. august 2013 

Ældresagen som mandatar for A
mod
Beskæftigelsesministeriet

Der var ikke grundlag for forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen vedrørende for­stå­elsen af bl.a. beskæftigelsesdirektivet (forbud mod forskelsbehandling på grund af al­der)

Ledernes Hovedorganisation meddelte den 12. december 2007, at A’s medlemskab af a-kassen ville ophøre pr. 1. april 2008, hvor A fyldte 65 år.

A opsagde siden sin stilling, meldte sig ledig og anmodede om udbetaling af arbejdsløsheds­dag­penge med virkning fra den 2. april 2009. Ledernes Hovedorganisation afviste A’s anmod­ning og henviste til, at medlemskab af arbejdsløshedskassen ophører senest ved udgangen af den måned, hvor medlemmet når folkepensionsalderen.

Højesteret udtalte bl.a., at der efter en foreløbig vurdering forelå en så fyldestgørende hen­holds­vis righoldig praksis fra EU-Domstolen vedrørende to af de omtvistede bestemmelser i be­skæftigelsesdirektivet, at det ikke var nødvendigt at forelægge spørgsmål for EU-Domsto­len. Derudover var der allerede forelagt to øvrige sager fra Danmark vedrørende rækkevidden af en tredje bestemmelse i direktivet, hvorfor det efter en foreløbig vurdering ikke var nød­ven­­digt med en yderligere forelæggelse. Endelig var det heller ikke nødvendigt at forelægge spørgsmålet om rækkevidden af det fællesskabsretlige princip om forbud mod alder­sdiskri­mi­nation. Anmodningen om forelæggelse blev derfor ikke taget til følge.

  Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 21-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk