Hop til indhold
Højesteret

Ikke forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen i konkurrenceretssag 
10-01-2014 

Sag 74/2012
 

Kendelse afsagt den 10. januar 2013


Sag 74/2012

Viasat Broadcasting UK Ltd.
mod
Konkurrencerådet

Biintervenient til støtte for Konkurrencerådet: Forenede Danske Antenneanlæg

Ikke forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen i konkurrenceretssag om Viasats vilkår ved distribution af kabel-tv

Viasat var af Konkurrencerådet blevet påbudt at ophøre med at gøre brug af et placeringsvilkår og et minimumspenetrationsvilkår i aftaler mellem Viasat og Viasats kanaldistributører, da Konkurrencerådet fandt, at vilkårene var i strid med konkurrencereglerne.

Konkurrencerådets afgørelse blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, og Konkurrencerådet blev efterfølgende frifundet af Sø- og Handelsretten.

For Højesteret anmodede Viasat om, at der blev stillet spørgsmål til EU-Domstolen vedrørende begrebet »til formål . . . at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen«, jf. TEUF artikel 101, stk. 1. Konkurrencerådet protesterede mod, at der blev stillet spørgsmål.

 Højesteret afslog anmodningen og henviste bl.a. til, at der henset til EU-Domstolens (omfattende) praksis efter en foreløbig vurdering ikke forelå en tvivl om fortolkningen af TEUF artikel 101, stk. 1, som nødvendiggjorde en forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 10-01-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk