Hop til indhold
Højesteret

Ikke erstatning til tilbageholdt afghaner 
27-06-2013 

Sag 180/2011
 

Dom afsagt den 27. juni 2013.

A
mod
Forsvarsministeriet

Ikke erstatning til afghansk mand, som i 2002 blev tilbageholdt af danske styrker og overgivet til de amerikanske styrker

A var en del af en bevæbnet gruppe på 31 personer, som under en amerikansk ledet aktion i 2002 i Kandahar-provinsen i Afghanistan blev tilbageholdt af danske styrker. Efter den amerikanske ledelses beslutning blev gruppen indbragt til et amerikansk ”Detention Center”, hvorfra A ligesom resten af gruppen blev frigivet kort tid efter.

Sagens hovedspørgsmål var, om A havde krav på erstatning eller godtgørelse fra den danske stat for den behandling, som han hævdede at have været udsat for under tilbageholdelsen.

Højesteret lagde til grund, at A ikke var blevet udsat for inhuman behandling, mens han var i den danske styrkes varetægt. Der forelå heller ikke på overgivelsestidspunktet oplysninger, som medførte, at Forsvarsministeriet eller den danske styrke vidste eller burde vide, at overgivelse ville indebære en reel risiko for, at A ville blive udsat for inhuman behandling. Forsvarsministeriet skulle derfor ikke betale erstatning eller godtgørelse til A.

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 27-06-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk