Hop til indhold
Højesteret

Ikke erstatningsansvar ved påkørsel af parkeret bil 
01-04-2016 

Sag 144/2015
 

Dom afsagt den 1. april 2016

 

3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A
mod
Forsikringsselskabet Vejle Brand 1841 g/s

 

Forsikringsselskab frifundet for krav om erstatning og godtgørelse i forbindelse med påkørsel af parkeret bil

A påkørte Bs bil, som B havde parkeret i vejkanten for at hjælpe til i forbindelse med et forudgående færdselsuheld, som B ikke var impliceret i. A kom til skade ved påkørslen og krævede efterfølgende erstatning af Bs forsikringsselskab.

Højesteret fastslog, at forsikringsselskabet ikke hæftede på objektivt grundlag efter færdselslovens bestemmelser herom, idet Bs bil ikke var i brug som trafikmiddel, da påkørslen skete. B havde ikke handlet ansvarspådragende i forbindelse med parkeringen, og der var derfor heller ikke grundlag for erstatning efter den almindelige erstatningsregel. Forsikringsselskabet blev derfor frifundet.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk