Hop til indhold
Højesteret

Ikke erstatningsansvar for ulovlige regler og vilkår for svinetransporter 
31-05-2013 

Sag 33/2009
 

Dom afsagt den 31. maj 2013.

 

 

N. V. Randers A/S,
Ole Dahl,
JKM Transport ApS,
Henrik Westergaard/Midtvest Kreatur- og So Eksport ApS,
Morten Pedersen
og
Ulslev Vognmandsforretning v/Leif Hansen
mod
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (tidligere Justitsministeriet)

 

Ministerium var ikke erstatningsansvarlig efter indførelsen af regler og vilkår for svinetransporter, som var i strid med fællesskabsretten.

 

Justitsministeriet havde i 2005 accepteret, at de danske krav til den indvendige etagehøjde ved transport af slagtesvin og et vilkår om en forsendelsestid på højst 8 timer for at give dispensation til en lavere etagehøjde var i strid med fællesskabsretten.

 

Appellanterne i sagen, som alle driver eller har drevet virksomhed med bl.a. transport af svin, rejste herefter krav om erstatning, fordi de mente, at de ulovlige danske regler havde begrænset det antal svin, som de kunne transportere, og at de i den forbindelse var blevet forskelsbehandlet i forhold til udenlandske transportører.

 

Højesteret udtalte, at ministeriets overtrædelse af fællesskabsretten ikke var tilstrækkeligt kvalificeret til, at ministeriet ved indførelsen af reglerne havde pådraget sig et erstatningsansvar, hverken bedømt efter fællesskabsretten eller efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ministeriet havde heller ikke pådraget sig erstatningsansvar som følge af manglende underretning til Kommissionen om de danske regler eller ved ikke at ændre de danske regler tidligere, end det skete. 

 

Højesteret nåede dermed til det samme resultat som landsretten.

 

Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk