Hop til indhold
Højesteret

Ikke erstatningsansvar for revisorer 
05-02-2014 

Sag 87/2011 og sag 93/2011
 

Dom afsagt den 5. februar 2014.


Jyske Bank A/S
mod
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Biintervenient: eHuset A/S under konkurs

og

eHuset A/S under konkurs
mod
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
og
Lund Thomsen & Partnere
Biintervenient: Jyske Bank A/S


Der var ikke årsagsforbindelse mellem de fejl, som revisorerne i et konkursramt selskab havde begået, og de påståede tab, og revisorerne var derfor ikke erstatningsansvarlige.

I 2001 blev eHuset A/S erklæret konkurs. På daværende tidspunkt fungerede Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Lund Thomsen & Partnere Statsautoriserede Revisorer som selskabets revisorer.

Sagerne drejede sig om erstatningskrav mod disse revisorer, og i begge sager var det begrundet med, at eHusets årsregnskaber for 1998/1999 og 1999/2000 ikke var retvisende, og at revisionen af årsregnskaberne ikke var udført i overensstemmelse med god revisionsskik.

Jyske Banks krav udsprang af, at de i 1999 indgik en låneaftale med eHuset og i 2000 forhøjede selskabets kredit i banken. Jyske Bank havde anført, at det skete i tillid til de omtalte årsregnskaber.

Konkursboet havde navnlig anført, at de mangelfulde regnskaber var medvirkende til, at driften i selskabet fortsatte for længe, hvilket betød yderligere tab for både selskabet selv og dets kreditorer.

Højesteret fastslog indledningsvis, at konkursboets sagsanlæg ikke kunne afskære Jyske Bank fra at rejse sin egen sag om erstatning for skade, som havde ramt banken.

Højesteret lagde til grund, at revisorerne havde begået fejl, men også at disse fejl ikke kunne anses for grove. Det var imidlertid ikke vist, at en overholdelse af god revisionsskik ville have haft anden betydning for årsregnskabernes udvisende end, at årsresultaterne ville være blevet nogle få mio. kr. mindre.  

Højesteret udtalte, at det ikke var godtgjort, at Jyske Bank ville have handlet anderledes i 1999 og 2000, hvis årsregnskaberne var blevet revideret korrekt. Heller ikke i forhold til konkursboets krav var der grund til at antage, at en korrektion af årsresultaterne ville have ændret selskabets bestyrelses positive forventninger til fremtiden, og at den ville have ageret væsentlig anderledes, hvis den var blevet præsenteret for regnskaber, der var revideret i overensstemmelse med god revisionsskik.

Der var derfor ikke årsagsforbindelse mellem de begåede fejl og de påståede tab i sagerne.

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.


 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 05-02-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk