Hop til indhold
Højesteret

Ikke erstatning for udlevering til USA 
26-08-2014 

Sag 308/2013
 

 

 

Dom afsagt den 26. august 2014

 

Rigsadvokaten
mod
E

 

Dansk statsborger, der blev udleveret til strafforfølgning i USA, havde ikke krav på er­statning som følge af, at den amerikanske straffesag blev afvist pga. forældelse

E blev i 2009 udleveret til strafforfølgning i USA efter anmodning fra de amerikanske myn­digheder som sigtet for overtrædelse af den amerikan­ske narkotikalovgivning. I 2010 traf en distriktsdomstol i USA afgørelse om at afvise straffesagen mod E, da strafansvaret for hand­lingerne var forældet efter amerikansk ret.

Spørgsmålet for Højesteret var, om E havde ret til erstatning for anholdelsen og varetægts­fængslingen i Danmark i forbindelse med udleveringen til USA.

Højesteret fastslog, at det objektive erstatningsansvar for uberettiget varetægtsfængsling i udleveringssager omfatter tilfælde, hvor det viser sig, at udleveringslovens betingelser ikke var opfyldt, da udleveringen fandt sted. Udfaldet af strafforfølgningen i udlandet er således som udgangspunkt ikke afgørende for erstatningsansvaret.

I den konkrete sag var der ikke grundlag for at antage, at betingelserne for udlevering ikke var opfyldt, da udleveringen fandt sted. E havde derfor ikke krav på erstatning.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk