Hop til indhold
Højesteret

Ikke erstatning for skade under ransagning 
04-12-2015 

Sag 67/2015
 

Dom afsagt den 4. december 2015


Rigsadvokaten
mod
E


En skade, der opstod under politiets ransagning af en lejlighed, kunne behandles efter regler om objektivt erstatningsansvar, men retten til erstatning bortfaldt, da den erstatningssøgende selv havde givet anledning til ransagningen

E var til stede ved politiets ransagning hos et familiemedlem. E erkendte at 9 stk. nandrolon ampuller, der blev fundet under ransagningen, tilhørte ham, og han sagde om en pose hvidt pulver, der blev fundet ved samme lejlighed, at det ”var hans amfetamin – hvis det altså var amfetamin”.

Politiet sigtede på den baggrund E for blandt andet overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og foretog en ransagning af E’s lej­lig­hed. Under ransagningen løftede en politiassi­stent et jernrør op for at undersøge det for euforiserende stoffer, og en del af røret faldt ned på gulvet, hvorved der kom et hak i gulvet. Politiet fandt intet af relevans under ransagningen, og sigtelsen blev efterfølgende opgivet. Der var enighed om, at skaden på gulvet var hændelig og således hverken var tilsigtet eller beroede på culpøst forhold fra politiets side.

E påstod, at anklagemyndigheden skulle anerkende erstatningsansvar for skaden i gulvet efter retsplejelovens særlige regler om objektivt ansvar, jf. § 1018 b, jf. § 1018 a. Anklagemyndigheden påstod frifindelse med henvisning til, at reglerne i retsplejeloven ikke gav grundlag for erstatningsansvar for hændelige skader, men kun skader, som var tilsigtede som led i det straffeprocessuelle indgreb.

Højesteret udtalte, at skaden måtte anses for at væ­re en følge af selve ran­sag­nin­­gen, selv om den ikke var en tilsigtet følge af politiassistentens handling. Derfor var det tab, som E måtte have lidt som følge af skaden, som udgangs­punkt om­fattet af retsplejelovens § 1018 b. Højesteret fastslog imidlertid, at E var afskåret fra at kræve erstatning, idet han havde udvist egen skyld ved selv at give anledning til ransagningen, jf. § 1018 b, jf. § 1018 a, stk. 3.

Med denne begrundelse stadfæstede Højesteret Østre Landsret dom.


 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret: 04-12-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk