Hop til indhold
Højesteret

Ikke erstatning for manglende oplysning om mulighed for behandling uden for Grønland 
24-01-2017 

Sag 31/2016
 

Dom afsagt den 24. januar 2017


A
mod
B,
Dronning Ingrids Hospital og
Departementet for Sundhed


Der var ikke grundlag for erstatning til en grønlandsk kvinde som følge af manglende oplysning om behandlingsmuligheder i udlandet, herunder i Danmark

A fik i 2005 fjernet sit ene bryst som følge af brystkræft. Sagen angik i første række, om overlæge B, der havde behandlet A på Dronning Ingrids Hospital i Grønland, var erstatningsansvarlig over for A og var forpligtet til at betale hende godtgørelse for tort, fordi han ikke forud for behandlingen informerede hende om muligheden for at blive undersøgt og eventuelt få foretaget en brystbevarende operation i Danmark.

Højesteret tiltrådte, at B ikke i forbindelse med behandlingen af A for brystkræft havde tilsidesat sin forpligtelse efter § 12, nr. 1, jf. § 6 og § 7 i landstingsforordningen om patienters retsstilling til at sikre, at hun gav informeret samtykke til sin operation på grundlag af fyldestgørende oplysninger om behandlingsmulighederne, idet denne forpligtelse kun omfatter behandlingsmuligheder, der tilbydes af det grønlandske sundhedsvæsen i eller uden for Grønland. Det var ubestridt for Højesteret, at det i 2005 ikke var muligt i As tilfælde at foretage en brystbevarende operation i Grønland eller at henvise til en sådan operation i Danmark. Der var derfor ikke grundlag for at tilkende erstatning eller godtgørelse for tort. A kunne allerede af den grund heller ikke rette sådanne krav mod Dronning Ingrids Hospital eller Departementet for Sundhed.

Grønlands Landsret var kommet til det samme resultat.


 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret: 24-01-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk