Hop til indhold
Højesteret

Ikke erstatning efter afbrudt samarbejde 
05-04-2013 

Sag 82/2011
 

Dom afsagt den 5. april 2013.

 

 

LCC Holding A/S
mod
Smythe Shipping Inc.
og
Alga Shipping Co. Ltd.

 

 

Befragtningsvirksomhed havde ikke krav på erstatning fra rederier efter at parternes langvarige samarbejde blev afbrudt

 

Rederierne Smythe Shipping og Alga Shipping blev etableret i perioden 1997-2000 med finansiel bistand fra LCC og var LCC´s væsentligste kunder. LCC´s befragtning af rederiernes skibe blev primært varetaget af en enkelt medarbejder, der havde været ansat i virksomheden siden 1991. Fra midten af januar 2008 arbejdede den pågældende medarbejder ikke længere i LCC. Kort efter etablerede han egen virksomhed, som overtog rederierne som kunder. LCC anlagde i forlængelse heraf forbuds- og erstatningssager mod bl.a. den tidligere medarbejder. Disse sager blev forligt i august 2008.

 

LCC havde i denne sag rejst krav om erstatning fra rederierne for bl.a. uberettiget at have afbrudt samarbejdet.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Højesteret udtalte, at det ikke var godtgjort, at rederierne havde medvirket til etableringen af den konkurrerende virksomhed. Der forelå endvidere ingen samarbejdsaftale mellem LCC og rederierne. Der var således ikke aftalt noget opsigelsesvarsel eller indgået aftale om, at LCC havde eneret til at anvise fragt. Rederierne havde derfor været berettigede til afbryde samarbejdet, og de skulle ikke betale erstatning.

 

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk