Hop til indhold
Højesteret

Ikke ekstinktion af en ret til færdsel hen over en ejendom 
19-12-2011 

Sag 165/2009

Dom afsagt den 19. december 2011.

Knud Dencker-Jensen
mod
Ane Bodil Søgaard

Erhverver af en fast ejendom havde ikke ekstingveret en nabos ret til færdsel hen over hendes ejendom

For Højesteret var parterne enige om, at ejerne og brugerne af Kildegården, pt. Knud Dencker-Jensen, havde vundet hævd til færdsel på det omstridte vejstykke, inden Ane Bodil Søgaard erhvervede ejendommen, og at denne hævd ikke var bortfaldet ved frihedshævd. Tvisten for Højesteret angik således, om Ane Bodil Søgaard opfyldte betingelserne for ekstinktion af denne utinglyste færdselsret, jf. tinglysningslovens § 1, stk. 2, og § 5, og om hun rettidigt gjorde sin ekstinktionsret gældende, jf. § 26, stk. 1.

Højesteret bemærkede, at en rettighed efter tinglysningslovens § 1, stk. 2, selv skal være tinglyst for at kunne fortrænge en utinglyst ret, og at erhververen ifølge aftalen skal være i god tro. Efter tinglysningslovens § 26, stk. 1, er det en yderligere betingelse for ekstinktion af en utinglyst hævd, at erhververen gør sin ret gældende inden 2 år efter, at erhververens ret var tinglyst, idet hævden i modsat fald også får gyldighed mod erhververen.

Højesteret fandt, at Ane Bodil Søgaard opfyldte betingelserne for ekstinktion efter tinglysningslovens § 1, stk. 2, jf. § 5, men at hun ikke havde gjort sin ekstinktionsret rettidigt gældende, jf. herved tinglysningslovens § 26, stk. 1. Ane Bodil Søgaard skulle på denne baggrund anerkende, at de til enhver tid værende ejere og brugere af ejendommen Kildegården havde ret til færdsel hen over hendes ejendom.

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 19-12-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk