Hop til indhold
Højesteret

Ikke ejendoms- eller brugsret til stiareal 
03-11-2014 

Sag 235/2013
 

Dom afsagt den 3. november 2014

 

A, B, C, D, E, F, G og H
mod
Haderslev Kommune

 

Sommerhusejere havde ikke ejendomsret til et stiareal og havde heller ikke vundet hævd til at benytte arealet 

Haderslev kommune besluttede i 2009 at anlægge en offentlig sti i et sommerhusområde på en matrikel, som kommunen ifølge tingbogen havde adkomst til. Sagen angik, om en gruppe sommerhusejere havde krav på at blive registreret som ejere af stiarealet. Hvis de ikke havde krav på at blive registreret som ejere, var spørgsmålet, om de efter reglerne om hævd havde opnået ret til at benytte arealet.    

Højesteret fastslog, at betingelserne for at registrere sommerhusejerne som ejere af stiarealet ikke var opfyldt, og at sommerhusejerne heller ikke havde vundet ejendomshævd eller servituthævd over arealet. Kommunen blev derfor frifundet.

Landsretten var nået til samme resultat.

 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk