Hop til indhold
Højesteret

Ikke deltagelse i fogedretsmøde pr. telefon 
28-03-2017 

Sag 302/2016


Kendelse afsagt den 24. marts 2017


Advokat Keld Parsberg
mod
A


En rekvirent kunne ikke deltage i et fogedretsmøde ved anvendelse af telekommunikation

Sagen angik spørgsmålet, om fogedretten skulle tillade en rekvirent at deltage i et retsmøde om fuldbyrdelse af en udeblivelsesdom hos en skyldner pr. telefon.

Højesteret fastslog, at eftersom der var tale om fuldbyrdelse af en udeblivelsesdom, skulle der ikke i retsmødet være mundtlig forhandling om et omtvistet spørgsmål. Fogedretten kunne derfor tillade, at rekvirenten deltog i retsmødet pr. telefon, medmindre det var uhensigtsmæssigt.

Højesteret udtalte, at der ved den konkrete vurdering af hensigtsmæssighed kan lægges vægt på, at der er forhold, der gør, at parten eller dennes rettergangsfuldmægtig bør være til stede i retten.

Højesteret fandt, at der må lægges vægt på rettens mulighed for at udøve en neutral og hensigtsmæssig retsledelse. Derimod kan sikkerhedsmæssige hensyn normalt ikke være afgørende for vurderingen.

I den konkrete sag var der ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens vurdering af, at rekvirentens deltagelse pr. telefon var uhensigtsmæssig, og Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.


 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk