Hop til indhold
Højesteret

Ikke beskikkelse af samme forsvarer for to polititjenestemænd 
19-08-2015 

Sag 181/2014
 

Kendelse afsagt den 18. august 2015

 

A
mod
Den Uafhængige Politiklagemyndighed

 

Advokat kunne ikke være forsvarer for begge indklagede polititjenestemænd i en sag omfattet af retsplejelovens regler om straffesager mod politipersonale

Sagen angik et tilfælde, hvor det var besluttet at beskikke forsvarer for to polititjenestemænd i en sag omfattet af retsplejelovens kapitel om straffesa­ger mod politipersonale, selv om ingen af polititjenestemændene var sigtet i sagen. Spørgs­målet for Højesteret var, om en advokat er afskåret fra at blive beskikket som forsvarer for den ene polititje­neste­mand, når advokaten er beskikket som forsvarer for den anden polititjenestemand i sa­gen.

Højesteret udtalte, at retsplejelovens § 734, stk. 2, finder anvendelse også på beskikkelse af forsvarer for en politi­tjenestemand i en sag, der behandles efter det pågældende kapitel i retsplejeloven, selv om der ikke er rejst sigtelse i sa­gen. Bag bestemmelsen i retsplejelovens § 734, stk. 2, ligger en formodning for modstridende interesser blandt flere sigtede i samme sag. Den samme advokat kan derfor kun beskikkes som forsvarer for flere sigtede i samme sag, hvis der er en høj grad af sandsynlighed for, at der ikke kan opstå modstridende interesser.

Den konkrete sag angik anmeldelse om vold og klage over kritisabel adfærd indgivet mod to polititjenestemænd, der var knyttet til samme tjenestested, og de pågældende havde ikke afgivet fuldstændige forklaringer om deres rolle i hændelsesforløbet. Herefter og idet sagens øvrige konkrete omstændigheder ikke understøttede, at de to polititjenestemænd ikke havde modstri­dende interesser, var betingelserne for at beskikke samme forsvarer for begge de indklagede ikke opfyldt.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk