Hop til indhold
Højesteret

Ikke analog anvendelse af retsplejelovens § 399 
25-05-2012 

Sag 357/2011
 

Afgørelse af 22. maj 2012

 

 

A

mod

Thermex Ejendomme A/S

og

B

 

Der var ikke hjemmel for Højesteret til at tillade, at et huslejenævns afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn.

 

En lejer anmodede Højesteret om tilladelse til at indbringe et huslejenævns afgørelse for Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn over 1 år efter klagefristens udløb. Til støtte for anmodningen henviste lejeren til en artikel i TBB 1998.68.

 

Højesteret besluttede, at anmodningen ikke kan imødekommes, da der ikke er hjemmel hertil i retsplejelovens § 399, stk. 2, og da der ikke foreligger omstændigheder, der kan føre til en analog anvendelse af bestemmelsen.

 

Se hele afgørelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk