Hop til indhold
Højesteret

Ikke aldersdiskrimination 
14-12-2015 

Sag 28/2015
 

Dom afsagt den 14. december 2015


Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A og B
mod
Moderniseringsstyrelsen


Afskedigede medarbejdere var ikke berettiget til godtgørelse, da det ikke var bevist, at de havde været udsat for aldersdiskrimination

I forbindelse med nedskæringer på grund af reducerede bevillinger i Moderniseringsstyrelsen, afskedigede styrelsen fem medarbejdere, herunder den 58-årige A og den 55-årige B.

Sagen angik, om A og B i kraft af de statistiske oplysninger om de afskedigedes alder havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at afskedigelserne var udtryk for aldersdiskrimination, således Moderniseringsstyrelsen havde bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, jf. forskelsbehandlingslovens § 7 a.

Højesteret fastslog, at statistiske oplysninger vedrørende f.eks. opsagtes alder og aldersfordelingen i den samlede medarbejdergruppe kan indgå ved bedømmelsen af, om der er skabt formodning for forskelsbehandling, og at sådanne statistiske oplysninger, hvis de er pålidelige og tilstrækkeligt signifikante, i sig selv kan skabe en formodning om forskelsbehandling. De statiske oplysninger i sagen skabte imidlertid ikke en formodning om forskelsbehandling, idet bl.a. et betydeligt antal medarbejdere, der var ældre end A og B, ikke var blevet opsagt. A og B var derfor ikke berettiget til godtgørelse.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens dom 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk