Hop til indhold
Højesteret

Ikke aktindsigt i oplysninger om, hvor aflytningsudstyr var placeret 
26-03-2019 

Sag 94/2018
 

Kendelse afsagt 21. marts 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Forsvarernes ret til aktindsigt omfattede ikke oplysninger om, hvor aflytningsudstyr i en lejlighed var placeret

En forsvarer havde i en straffesag anmodet retten om at få aktindsigt i, hvor aflytningsudstyr i en lejlighed havde været placeret

Højesteret fandt, at oplysninger om, hvor aflytningsudstyr var opsat, ikke var en del af det materiale, som var indhentet til brug for straffesagen. Højesteret bemærkede herved, at oplysningerne ikke indgik i rapportmateriale og ikke kunne antages at have betydning for afgørelsen af skyldsspørgsmålet, og derfor ikke var omfattet af forsvarerens adgang til aktindsigt.

Landsretten var nået til samme resultat med henvisning til en anden bestemmelse.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk