Hop til indhold
Højesteret

Ikke afskrivning på bygning 
30-04-2012 

Sag 304/2010

Dom afsagt den 30. april 2012.

Danske Bank A/S
mod
Skatteministeriet

Ikke afskrivning på den del af en banks bygning, der anvendtes til interne kursusaktiviteter

Det fremgår af afskrivningsloven, at der ikke kan foretages afskrivning på bygninger, der anvendes til virksomhed som pengeinstitut, realkreditinstitut m.v.

Danske Bank ønskede at foretage afskrivning på den del af en bygning, der benyttedes til kurser og efteruddannelse for Danske Bank-koncernens egne ansatte.

Højesteret fandt, at denne aktivitet havde en sådan naturlig og nødvendig tilknytning til de aktiviteter, der udførtes i koncernen, at den måtte anses for en integreret del af virksomheden. Der kunne derfor ikke foretages afskrivning.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 30-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk